Βιομηχανία τροφίμων & ποτών

Βιομηχανία τροφίμων
& ποτών


Η Oxy Gas διαθέτει προϊόντα και εξοπλισμό για την κάλυψη των αναγκών όλης της παραγωγικής διαδικασίας των τροφίμων και των ποτών μέχρι που φθάσουν στον τελικό καταναλωτή.

Καλύπτουμε τις ανάγκες σας για αέρια τροφίμων και ποτών

Στην Βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών, διαθέτουμε αέρια (Άζωτο, Αργόν, Διοξείδιο του Άνθρακα, Υδρογόνο) σε υγρή και αέρια μορφή καθώς και αέρια και μίγματα αερίων ειδικά για τη βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών. Μερικές εφαρμογές των προϊόντων μας είναι ο εμπλουτισμός των θερμοκηπίων με διοξείδιο του άνθρακα, η απολύμανση των δημητριακών, η δημιουργία αδρανούς ατμόσφαιρας στη συσκευασία τροφίμων όπως λαχανικά, κρέας, πουλερικά κτλ, η αδρανοποίηση δεξαμενών αποθήκευσης τροφίμων, στην εμφιάλωση αναψυκτικών και νερού κτλ.

Επίσης παρέχουμε τον κατάλληλο εξοπλισμό καλύπτοντας όλα τα στάδια επεξεργασίας των τροφίμων και των ποτών από την συγκομιδή έως την αποθήκευση και την τελική κατανάλωσή τους.

Συνεργασίες