Βιομηχανικά αέρια

Προμήθεια
βιομηχανικών αερίων


Ξέρουμε ότι η αντίληψη των αναγκών των πελατών μας, μας επιτρέπει να ανταποκρινόμαστε καλύτερα στις ανάγκες τους. Οι πελάτες μας αντιπροσωπεύουν για εμάς μακροπρόθεσμες συνεργασίες, στις οποίες συνεχώς επενδύουμε.
Ανακαλύψτε την καινοτόμο λύση που σας προτείνει η OxyGas για τον χώρο που δραστηριοποιείστε και τις συγκεκριμένες ανάγκες σας.

Ανακαλύψτε την καινοτόμο λύση που σας προτείνει η OxyGas

Στην Βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών, διαθέτουμε αέρια (Άζωτο, Αργόν, Διοξείδιο του Άνθρακα, Υδρογόνο) σε υγρή και αέρια μορφή καθώς και αέρια και μίγματα αερίων ειδικά για τη βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών. Μερικές εφαρμογές των προϊόντων μας είναι ο εμπλουτισμός των θερμοκηπίων με διοξείδιο του άνθρακα, η απολύμανση των δημητριακών, η δημιουργία αδρανούς ατμόσφαιρας στη συσκευασία τροφίμων όπως λαχανικά, κρέας, πουλερικά κτλ, η αδρανοποίηση δεξαμενών αποθήκευσης τροφίμων, στην εμφιάλωση αναψυκτικών και νερού κτλ . Επίσης παρέχουμε τον κατάλληλο εξοπλισμό καλύπτοντας όλα τα στάδια επεξεργασίας των τροφίμων και των ποτών από την συγκομιδή έως την αποθήκευση και την τελική κατανάλωσή τους (σήραγγες κατάψυξης νωπών και ευπαθών προϊόντων, σύστημα ΒOREΑLTM στην οινοποιϊα κτλ).

Ανεξάρτητος επαγγελματίας ή εργαζόμενος σε βιομηχανία στο χώρο της κοπής και συγκόλλησης μετάλλων...... η OxyGas έχει τις λύσεις για εσάς. Παρέχουμε στους πελάτες μας μία ολοκληρωμένη προσφορά που περιλαμβάνει ειδικά αέρια συγκόλλησης, ανάλογο εξοπλισμό, υπηρεσίες και αναλώσιμα.

Η χρήση αερίων όπως οξυγόνο, άζωτο και αργό αποδεδειγμένα βελτιώνει την παραγωγικότητα, μειώνει το κόστος και βελτιώνει την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων. Η OxyGas διαθέτει λύσεις για την αύξηση της παραγωγικότητας με παράλληλα μείωση του κόστους, μέσω συνολικών πακέτων προσφορών με την εφαρμογή φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών

Το Υδρογόνο χρησιμοποιείται συχνότερα από τα διυλιστήρια για την αποθείωση των καυσίμων και τη διάσπαση βαρέων υδρογονανθράκων. Το Οξυγόνο χρησιμοποιείται για να ενεργοποιήσει κάποια συστατικά για την αεριοποίηση των καταλοίπων του πετρελαίου. Χρησιμοποιείται επίσης για να μετατρέψει το φυσικό αέριο σε καύσιμο ή μεθανόλη.

Συνεργασίες