Μεταλλουργεία – Σιδηρουργεία

Μεταλλουργεία - Σιδηρουργεία


Προσφέρουμε μια ευρεία γκάμα αερίων και λύσεων για τη βιομηχανία χάλυβα και μετάλλου, με στόχο την αυξημένη παραγωγικότητα, τη μειωμένη κατανάλωση καυσίμου και τα χαμηλότερα υπόλοιπα έξοδα.
H OxyGas προμηθεύει Μεταλλουργίες και Σιδηρουργίες με βιομηχανικά αέρια, σε υγρή και αέρια μορφή και με όλο των απαραίτητο εξοπλισμό.

Βιομηχανικά αέρια στα μεταλλουργεία - σιδηρουργεία

Η χρήση αερίων όπως οξυγόνο, άζωτο και αργό αποδεδειγμένα βελτιώνει την παραγωγικότητα, μειώνει το κόστος και βελτιώνει την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων. Η OxyGas διαθέτει λύσεις για την αύξηση της παραγωγικότητας με παράλληλα μείωση του κόστους, μέσω συνολικών πακέτων προσφορών με την εφαρμογή φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών.

Η πίεση στη βιομηχανία σιδήρου αυξάνεται διαρκώς. Από τη μία, οι ιδιοκτήτες αναζητούν τρόπους μείωσης του κόστους, βελτίωσης της ποιότητας και αύξησης της παραγωγικότητας. Παράλληλα, πρέπει να ελαττώσουν την περιβαλλοντική επίδραση των δραστηριοτήτων τους και να περιορίσουν τις έντονες οσμές. Τα βιομηχανικά αέρια μπορούν να σας βοηθήσουν να αντιμετωπίσετε αυτές τις προκλήσεις. Έχουμε γκάμα εξειδικευμένων εφαρμογών οι οποίες έχουν όλες στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς σας. Οι βελτιώσεις της απόδοσης από τη χρήση οξυγόνου, για παράδειγμα, μπορούν να σας βοηθήσουν να ελαττώσετε το κόστος που έχει σχέση με το κοκ και τα μέταλλα.

Ανεξάρτητα από τις ανάγκες σας, οι έμπειροι ειδικοί μας μπορούν να σας υποστηρίξουν σε όλα τα στάδια του έργου σας, από τις αρχικές συμβουλευτικές υπηρεσίες και τις πλήρεις εγκαταστάσεις «με το κλειδί στο χέρι» έως την επακόλουθη συντήρηση και τις σχετικές υπηρεσίες.


Συνεργασίες